Och JA, jag är stolt över att jag betalar min TV-licens 😉

Ur kul kampanj!