Respekt

Respekt, ett ord som jag verkligen värdesätter högt. Mer konkret så innebär detta att man värdesätter en persons egenskaper, man kan även känna respekt för abstrakta ting som en nation eller religion. Men det handlar om så mycket mer, det handlar om hur vi beter oss mot varandra. Att vi visar vördnad och framför allt […]