Mer om våra drivkrafter

Idag kommer fortsättningen på det jag började skriva om igår nämligen om våra drivkrafter. Om vi snabbt backar tillbaka till våra personligheter och går utifrån DISC/DISA modellen. Så har jag även gjort en sammanställning på hur man kommunicerar med de olika personligheterna. Lägger man till sedan lagret med de olika drivkrafterna så får man en […]