Jag är så nyfiken….vem är det som köper gamla mobiltelfoner? Är det en äldre herre eller dam? Eller kan det vara så en ung tjej? Ja detta måste vi titta närmare på… fler och fler efterlyser ett gemensamt simkort som kan användas både i en surfplatta och mobil samtidigt. Eller kanske olika mobiler till ett och samma telefonnummer. Snart är vi ändå där, så fort vi får en lösning utan simkort.

Det kommer vara nästa steg att vi “loggar in” eller “loggar ut” på en eller flera mobiler och äntligen kanske vi får det så som jag har pratat om så många år, att vi kommer ha olika mobiler för olika tillfällen. Att de blir mer som accessoarer och där utseendet kommer bli viktigt och en del av personligheten/varumärket. I och med detta kommer man även vilja ha enklare mobiler igen. När man ska ut i längdspåret, ut i naturen är kanske batteritiden och tillgängligheten viktigare än hur många appar du kan ha osv.

Känner ni någon som inte har en smartphone? Jag sitter och funderar men i min umgängeskrets så har jag inte någon oavsett ålder som inte har det. Hur ser det ut för er?