Det finns ord som jag skulle vilja stryka från alla ordlistor, ord som skapar mer oreda i vårt samhälle nu mer än någonsin. Första ordet är hata – kan vi inte ersätta alla hata med ogilla. Hata är ett väldigt starkt ord som jag tycker missbrukas alldeles för mycket. Ok, vi tar bort det. Nästa ord är dom eller de, jag tänker om vi tar bort det ordet och alltid ersätter det med vi kanske vårt samhälle kommer se lite annorlunda ut? Då kanske vi inte skapar klyftor mellan människor. Vi raderar ut allt som har med vi och dem. Vi är alla människor, vi ser lite olika ut, vi tänker lite olika men vi är alla människor.

En del ser bara allt det som skiljer oss åt, tänk om vi kunde tänka mer på allt som vi har gemensamt. Allt det som gör oss till unika varelser. Självklart finns det fler ord som vi kanske skulle kunna ta bort men framför allt ändra vår inställning mot varandra.

Vi är ett ett fint ord. Ett ord vi borde använda oftare.