Oseriöst av Hex3

2013 köpte jag en Jaja Stylus av företaget Hex3 i Australien. Jag hade hittat dem via start-up sajten Kickstarter. Allt gick bra och jag fick min stylus. Jag köpte alltså min produkt efter Kickstarterkampanjen och fick den någon månad efter jag hade gjort min beställning.

2014 lanserade de två nya produkter Nota Stylus och Yufu Stylus Pro och den 7 maj köpte jag dessa och betalade via PayPal. Den 11 juni mailade jag och undrade var mina stylus var. Fick då veta att leveranstiden skulle dra ut någon eller några månader. Sedan började jag maila igen den 5, 8 22 augusti utan något svar. Började skriva på deras Facebook sida tillsammans med flertalet andra kunder, utan svar. Nu finns de inte längre på Facebook. Det blev lite jobbigt för dem när allt kommunikation handlade var från missnöjda kunder. Det tråkiga i kråksången är att det är inte fel på deras produkter utan i deras kommunikation med kunderna!

Eftersom jag har betalat men inte fått några produkter, vänder jag mig till PayPal och har nu begärt en utredning. Eftersom det handlar om en tvist så kommer PayPal titta närmare på hur den skall lösas. Jag hoppas så klart att få tillbaka mina pengar men framför allt vill jag varna andra som funderar på att köpa produkter från dem. Då de inte levererar eller vill ha någon som helst kontakt med sina kunder. För mig känns detta som ett oseriöst företag som gömmer sig bakom en hemsida med webbshop utan några som helst företagsuppgifter.

Nu hoppas jag att de svarar PayPal och att de gör det rätta och häver mitt köp på produkter jag aldrig har fått.

Det som skulle vara intressant är att veta hur många fler som är drabbade? Skriv gärna en kommentar om du sitter i samma situation.

 

In english
2013 I bought a Jaja stylus of the company Hex3 in Australia. I had found them through the start-up site Kickstarter. Everything went well and I got my stylus. I bought therefore my product after the Kickstarter campaign and received it a month after I had placed my order.

In 2014, they launched two new products Nota Stylus and Stylus Pro Yufu and 7 May, I bought them and paid via PayPal. On June 11, I emailed and asked where my stylus was. I was informed that the delivery time would pull out one or more months. Then I started to email back the 5, 8, and 22 August without any response. Started writing on their Facebook page along with most other customers, with no response. Now there are no longer on Facebook. It was a little hard for them when all communication involved were from disgruntled customers. The sad fact of the crow’s song is that it is no problem with their products it is their communications with customers who is the problem!

Since I have paid but have not received any products, I turn to PayPal and have now requested an investigation. Since this is a dispute as, PayPal will look at how it will be resolved. I hope of course to get my money back but I mainly wanted to warn others who are considering buying products from them. When they do not deliver or wish to have any contact with their customers. To me, this feels like a frivolous companies that hide behind a website with online shop without any listings.

Now I hope they respond PayPal and they are doing the right thing and accentuates my purchase of the products I’ve never been.

It would be interesting to know how many more people are affected?
Please write a comment if you sit in the same situation.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.