Mitt är mitt – inte ditt!

Torsdagkväll blev jag rånad. (Den som stjäl med hjälp av våld mot en person, eller med hot som för den hotade verkar innebära trängande fara, döms för rån till fängelse i lägst ett och högst sex år enligt 8 kap. 5 § brottsbalken.) Klockan 21.30 gick jag längs Klara Västra kyrkogatan när någon knuffar till mig hårt i ryggen. Jag hann inte vända […]