i Vardagsbetraktelser

Jag lämnar digitala avtryck till eftervärlden

En vacker dag finns varken jag eller ni kvar. Det kommer vara andra människor som skall analysera hur vi levde på vår tid. Jag är utbildad klassisk arkeolog och har alltid varit intresserad av hur människor har levt och våra beteenden.  En diskussion med min pappa fick mig att inse hur mycket information vi lämnar till eftervärlden genom våra digitala medier. Hur mycket data de kommande generationerna kommer att ha och hur mycket analyser kommer de inte kunna göra? Pappa och jag var lite oense om vad som är viktigt och inte viktigt för eftervärlden. Jag tycker att all data…

Läs mer