i Vardagsbetraktelser

Vad är syftet med skolan?

Jag har försökt läsa mig till detta på Skolverkets hemsida men det är inte enkelt och få en tydlig förklaring. För mig är syftet med skolan följande: Syftet med skolan är att förbereda barn och ungdomar inför vuxenlivet med kunskap och erfarenheter. Det jag kan undra över är just det om skolan tänker likadant? Är det vanligt eller ovanligt att på prov så får eleverna frågor på saker som man aldrig ens tar upp på lektioner?Eleverna känner sig dumma då de inte klarar proven för det är på saker som inte ens vet om. De känner sig frågande om varför de själva ska…

Läs mer