Man brukar säga “content is king”

Oftast brukar man prata om att “content is king”, att innehållet är det viktiga och hur det presenteras är inte lika viktigt. Jag vill hävda att HBO Nordic är ett bevis på att så är inte fallet. Lanseringen i Norden är ett totalt misslyckande både utifrån ett varumärkesperspektiv men även utifrån den tekniska tjänst som […]