Jag har försökt läsa mig till detta på Skolverkets hemsida men det är inte enkelt och få en tydlig förklaring. För mig är syftet med skolan följande: Syftet med skolan är att förbereda barn och ungdomar inför vuxenlivet med kunskap och erfarenheter. Det jag kan undra över är just det om skolan tänker likadant?

Är det vanligt eller ovanligt att på prov så får eleverna frågor på saker som man aldrig ens tar upp på lektioner?Eleverna känner sig dumma då de inte klarar proven för det är på saker som inte ens vet om. De känner sig frågande om varför de själva ska förstå vissa saker. Jag förstår inte ens grejen…. att det känns som skolan har mist sitt syfte. Om det hade varit så som jag hade velat ha det så hade ju fler barn och ungdomar verkligen lärt sig något och det är ju inte fel om man säger så. Vi behöver ju vara flera som är kunskapstörstiga som vill lära oss mer även när vi blir vuxna, det är ju så vi ständigt utvecklas eller hur?

Vad tycker du är syftet med skolan? Varför ska barn och ungdomar länga mer eller mindre hela sin vakna tid med att gå dit?