Jag vill påstå att alla ungdomar gillar ansvar. Det handlar mer om hur vi vuxna presenterar vad ansvar innebär och konsekvenserna. Pratar vi bara om att det handlar om att städa sitt rum, eller att man måste göra läxorna så är det enkelt att man som ungdom förväxlar ansvar med tvång och tjat. Vi som vuxna måste vara mer tydliga och uppmuntrande. Ansvar är ju roligt. Ansvar är stimulerande och framför allt med ansvar följer respekt och förtroende.

Ansvar = början till självförtroende och självinsikt

Tänker man på det? Att om man som liten får rätt ansvar tilldelat sig så ger detta en bra grund och självförtroendet ökar. Att man får även en självinsikt om hur man fungerar som människa och framför allt får man en ödmjukhet för andra människor. Är vi medvetna om att ödmjukhet, och respekt kommer från god självinsikt? Om vi säger att vi nu vet detta. Hur skall vi börja med att packa ett start-kit för ungdomarna? Ett start-kit fullt med möjligheter. Hur får vi dem mer delaktiga i utvecklingsprocesser? Hur kan vi utnyttja deras kreativitet och skapa något nytt tillsammans?

Vi börjar med att lyssna på dem. Inte övertyga dem, inte försöka forma dem, utan lyssna på vad de verkligen säger. Deras värld är inte samma som våran. Den är väldigt lik, men ändå inte.

Mitt tips är att 1) Lyssna på era ungdomar vad de vill hjälpa till med hemma. 2) Ge dem ansvar. 3) Coacha dem och följ upp med belöning. Om detta fungerar redan i hemmet är det enklare i skolan och i andra sammanhang. Motivation är viktigt därför är det viktigt med mål.

Hur vet jag detta? Jag har varit idrottsledare för ungdomar, jag har haft personalansvar för ungdomar, jag har med andra ord på något sätt alltid jobbat med och för ungdomar. Som jag sa i mitt förra inlägg, jag är deras största fan!