• Vardagsbetraktelser
  • När kommer robotarna ta över?

    För det första måste man kanske definiera vad är en robot? Men enligt Wikipedia är det en teknisk anordning, oftast en elektromekanisk maskin som styrs av elektronisk programmering, som utför fysiska uppgifter. En maskin som kan utifrån data utföra olika handlingar. Den första kända robotritningen som finns bevarad sägs vara ritad av Leonardo da Vinci […]