Den där känslan

Läste igenom mina adoptionspapper och ser bedömningen på mig:

Skärmklipp 2015-01-13 12.07.22
Barnet ser sött ut med underbart runt ansikte, vit hy som en korean, stora och svarta ögon, stor och söt näsa samt röda läppar.
Skärmklipp 2015-01-13 12.07.05

Visst känns det lite konstigt, det där med att min biologiska mamma inte vill ha kontakt med mig. Men hon lämnade som sagt bort mig direkt. Jag bodde i en fosterfamilj tills jag kunde åka till Sverige. Jag var nästan 6 månader när jag kom till Torslanda flygplats 1973.

Antagligen vill hon begrava det som hänt. Jag får respektera det. Sorgligt, men så är livet ibland.

Såg en underbar dokumentär, Twinster på Netflix häromdagen. Den handlar om två adopterade koreanska tvillingar som levt isär men tackvara Youtube och sociala medier hittat varandra. De åker tillbaka till Korea och träffar föreståndaren för Koreanska adoptions center, Shinhye Kang vilket är samma person som jag har varit i kontakt med gällande min mamma.

Undras hur många öden som är likadana som mina? Att det inte bara finns ”big happy endings” som i alla filmer, att det finns en annan sida också. Innan jag började kontakta Korea mådde jag bra, tänkte nästan aldrig på det överhuvudtaget. Efter känns det mer jobbigt. Att leva med vetskapen om det val hon gjorde då är en sak, att leva med att hon än idag inte vill ha någon kontakt känns värre. Jag förstår, förlåter och respekterar men känslan finns där ändå, den där känslan av att inte riktigt känna sig hel.

Ord som inte bör finnas

Det finns ord som jag skulle vilja stryka från alla ordlistor, ord som skapar mer oreda i vårt samhälle nu mer än någonsin. Första ordet är hata – kan vi inte ersätta alla hata med ogilla. Hata är ett väldigt starkt ord som jag tycker missbrukas alldeles för mycket. Ok, vi tar bort det. Nästa ord är dom eller de, jag tänker om vi tar bort det ordet och alltid ersätter det med vi kanske vårt samhälle kommer se lite annorlunda ut? Då kanske vi inte skapar klyftor mellan människor. Vi raderar ut allt som har med vi och dem. Vi är alla människor, vi ser lite olika ut, vi tänker lite olika men vi är alla människor.

En del ser bara allt det som skiljer oss åt, tänk om vi kunde tänka mer på allt som vi har gemensamt. Allt det som gör oss till unika varelser. Självklart finns det fler ord som vi kanske skulle kunna ta bort men framför allt ändra vår inställning mot varandra.

Vi är ett ett fint ord. Ett ord vi borde använda oftare.

Oseriöst av Hex3

2013 köpte jag en Jaja Stylus av företaget Hex3 i Australien. Jag hade hittat dem via start-up sajten Kickstarter. Allt gick bra och jag fick min stylus. Jag köpte alltså min produkt efter Kickstarterkampanjen och fick den någon månad efter jag hade gjort min beställning.

2014 lanserade de två nya produkter Nota Stylus och Yufu Stylus Pro och den 7 maj köpte jag dessa och betalade via PayPal. Den 11 juni mailade jag och undrade var mina stylus var. Fick då veta att leveranstiden skulle dra ut någon eller några månader. Sedan började jag maila igen den 5, 8 22 augusti utan något svar. Började skriva på deras Facebook sida tillsammans med flertalet andra kunder, utan svar. Nu finns de inte längre på Facebook. Det blev lite jobbigt för dem när allt kommunikation handlade var från missnöjda kunder. Det tråkiga i kråksången är att det är inte fel på deras produkter utan i deras kommunikation med kunderna!

Eftersom jag har betalat men inte fått några produkter, vänder jag mig till PayPal och har nu begärt en utredning. Eftersom det handlar om en tvist så kommer PayPal titta närmare på hur den skall lösas. Jag hoppas så klart att få tillbaka mina pengar men framför allt vill jag varna andra som funderar på att köpa produkter från dem. Då de inte levererar eller vill ha någon som helst kontakt med sina kunder. För mig känns detta som ett oseriöst företag som gömmer sig bakom en hemsida med webbshop utan några som helst företagsuppgifter.

Nu hoppas jag att de svarar PayPal och att de gör det rätta och häver mitt köp på produkter jag aldrig har fått.

Det som skulle vara intressant är att veta hur många fler som är drabbade? Skriv gärna en kommentar om du sitter i samma situation.

 

In english
2013 I bought a Jaja stylus of the company Hex3 in Australia. I had found them through the start-up site Kickstarter. Everything went well and I got my stylus. I bought therefore my product after the Kickstarter campaign and received it a month after I had placed my order.

In 2014, they launched two new products Nota Stylus and Stylus Pro Yufu and 7 May, I bought them and paid via PayPal. On June 11, I emailed and asked where my stylus was. I was informed that the delivery time would pull out one or more months. Then I started to email back the 5, 8, and 22 August without any response. Started writing on their Facebook page along with most other customers, with no response. Now there are no longer on Facebook. It was a little hard for them when all communication involved were from disgruntled customers. The sad fact of the crow’s song is that it is no problem with their products it is their communications with customers who is the problem!

Since I have paid but have not received any products, I turn to PayPal and have now requested an investigation. Since this is a dispute as, PayPal will look at how it will be resolved. I hope of course to get my money back but I mainly wanted to warn others who are considering buying products from them. When they do not deliver or wish to have any contact with their customers. To me, this feels like a frivolous companies that hide behind a website with online shop without any listings.

Now I hope they respond PayPal and they are doing the right thing and accentuates my purchase of the products I’ve never been.

It would be interesting to know how many more people are affected?
Please write a comment if you sit in the same situation.